Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website Đinh cư Bluesea

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên của Bluesea

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

1. Website và Nội Dung Trên Website đều thuộc quyền sở hữu/ bản quyền của BLUESEA và/hoặc bên thứ ba cấp phép cho BLUESEA, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người sử dụng không có quyền, yêu cầu hay lợi ích nào liên quan tới Nội Dung Trên Website. Người sử dụng đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố, hoặc có bất kỳ hành động nhằm xác lập, thực hiện quyền, hoặc yêu cầu đối với Nội Dung Trên Website.
3. Ngoại trừ trường hợp: (i) quy định tại Khoản 1 Mục IV; hoặc (ii) được sự chấp nhận trước bằng văn bản của BLUESEA; hoặc (iii) được sự cho phép của pháp luật Việt Nam, các hành vi dưới đây sẽ được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của BLUESEA, cụ thể:
a. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trữ, sao lại, truyền, phân phối, thuê, cho thuê, bán hoặc khai thác thương mại đối với bất kỳ Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
b. Phân phát, dịch thuật, sửa đổi, giải mã, tạo (những) phẩm phái sinh, làm xáo trộn Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
c. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Hạn chế sử dụng

BLUESEA không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng Nội Dung Trên Website vào một trong những trường hợp sau:
1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
3. Gây rối trật tự công cộng;
4. Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
5. Truyền bá và phân phối thông tin của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
6. Sử dụng Nội Dung Trên Website vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của BLUESEA.
7. Truyền đi những tập tin điện tử bị nhiễm vi-rút mà có thể gây thiệt hại và/hoặc làm hư hại hoạt động của các thiết bị điện tử khác
8. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ cách thức nào để theo dõi và thu thập Nội Dung Trên Website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của BLUESEA.
9. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc bất kỳ cách thức nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Website.
10. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.
11. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của BLUESEA.
12. Bất kỳ hành động nào mà BLUESEA đơn phương cho rằng không thích hợp hoặc gây ảnh hưởng không tốt đẹp đến BLUESEA.

5/5 - (1 bình chọn)