Định Cư Bồ Đào Nha – Tổng hợp các diện và chương trình

Chính sách quy định

Đầu tư 1 bất động sản trị giá ít nhất 300.000 EUR (buộc phải thông qua sự phê duyệt của Chính phủ) và không được bán đi (BĐS không được cộng dồn).

Nhà đầu tư và gia đình

Nhà đầu tư:

Đương đơn từ 18 tuổi trở lên, không phải công dân châu Âu, lý lịch tư pháp trong sạch.

Mua gói bảo hiểm sức khỏe toàn châu Âu có giá trị bồi thường 30.000 EUR.

Mở tài khoản ít nhất 30.000 EUR tại Cyprus trong vòng 03 năm.

Chứng minh thu nhập ngoài Cyprus phải đạt ít nhất 30.000 EUR một năm; cứ thêm mỗi một người tăng thêm 5.000 EUR (không bao gồm bố mẹ 2 bên); mỗi thêm bố mẹ đi kèm cần thêm chứng minh thu nhập mỗi năm 8.000 EUR.

BĐS không được bán để duy trì thân phận thường trú.

Gia đình:

Vợ/chồng hợp pháp.

Con cái dưới 18 tuổi, con cái 18~25 tuổi cần chứng minh độc thân, đang đi học và phụ thuộc tài chính vào đương đơn.

Cha mẹ hai bên.


Nhà đầu tư sẽ nhận được gì?

Thẻ thường trú có thời hạn 5 năm, hiện tại không yêu cầu về lưu trú.

Chương trình BĐS tại Cyprus, có thể có những BĐS bao thuê với mức lợi nhuận 3-5%/năm tùy vị trí BĐS.

Điều kiện gia hạn PR

Thẻ thường trú vĩnh viễn renew mỗi 5 năm, mỗi 2 năm nhập cảnh 1 lần để duy trì.

Không thể làm việc nhưng có thể kinh doanh dạng cổ phần nhưng công ty này phải có CEO mang quốc tịch Cyprus. Mỗi 2 năm phải nhập cảnh 1 lần.

Điều kiện nhập tịch

Sinh sống tại Cyprus 5 năm trong vòng 7 năm, năm cuối trước khi xin quốc tịch phải sống đủ 12 tháng.

Chứng minh không phạm tội.

Ưu thế chương trình

Đầu tư thấp, di trú 3 thế hệ.

Cơ hội đầu tư BĐS.

Thẻ thường trú vĩnh viễn thời hạn 5 năm, không yêu cầu về thời gian lưu trú.

Thành viên chính thức liên minh EU.

Hệ thống giáo dục theo chuẩn Anh Quốc (có các chương trình liên kết với các trường ĐH tại EU, Mỹ và Canada), trường công miễn phí.

1/5 - (1 bình chọn)